Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych Podpora

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych Podpora
Kontakt
Telefon
661 636 300
Adres rejestrowy
Ulica
Długa 22
Kod pocztowy
33-206
Miejscowość
Smyków
Województwo
małopolskie
Powiat
dąbrowski
Gmina
Radgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000377934
REGON
12150646700000
NIP
871-17-67-941
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działania:

  • wielofunkcyjny rozwój lokalnych środowisk wiejskich i miejskich
  • rozwój i ochrona regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego
  • wspieranie rozwoju edukacji i przedsiębiorczości środowisk lokalnych
  • ochrona i promocja środowiska naturalnego, zdrowia oraz kształtowanie postaw proekologicznych
  • rozwój turystyki, sportu i rekreacji
  • wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji
  • wpieranie rozwoju integracji europejskiej
  • działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym i zawodowym w tym osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz walki z bezrobociem.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej