Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mazowiecka 104a lok. 36
Kod pocztowy
30-023
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000334599
REGON
12099408000000
NIP
677-23-32-018
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
a) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego oraz inicjatyw i demokracji lokalnej;
b) Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy w już istniejących;
c) Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
d) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji;
e) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;
f) Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;
g) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;
h) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
i) Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
j) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
k) Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;
l) Promocja i organizacja wolontariatu;
m) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
n) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz
z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;
o) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Prowadzone działania

  • Walka z wykluczeniem społecznym,
  • profilaktyka zdrowotna,
  • ochrona środowiska,
  • edukacja ekologiczna,
  • ułatwianie dostępu do kultury.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej