Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 301 44 52
Adres rejestrowy
Ulica
Gać 53
Kod pocztowy
55-200
Miejscowość
Oława
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000365702
REGON
02143770000000
NIP
912-18-63-928
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między ludźmi i narodami;
2) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w Polsce i na świecie;
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych;
4) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności młodzieży;
5) działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności;
6) upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności młodego pokolenia;
8) podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych;
9) działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej;
10) łączność i współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie środowisk polskich i polonijnych na obczyźnie;
11) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
12) prowadzenie działalności kulturalnej;
13) propagowanie idei wolontariatu;
14) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki;
15) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
16) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
17) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
18) działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizowanie akcji społecznych, prowadzących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2) wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których cele są zbieżne z celami statutowymi i kierunkami działań Stowarzyszenia;
3) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji oraz wizyt studyjnych;
4) organizowanie spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych i międzykulturowych, w szczególności z udziałem osób aktywnie działających na polu społecznym i kulturalnym w środowiskach lokalnych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;
5) współpracę i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi, grupami i osobami aktywnie działającymi na polu społecznym i kulturalnym, organami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w Polsce i na świecie, zarówno w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, jak i na innych kontynentach, w kierunku realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
6) współpracę oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z polskimi i polonijnymi organizacjami i instytucjami na obczyźnie, a także z Polonią i Polakami za granicą niezrzeszonymi w organizacjach polskich lub polonijnych;
7) organizowanie przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie pamięci o przeszłości, w tym w szczególności o wydarzeniach i osobach, które wpłynęły na historię państw, narodów, regionów i społeczności lokalnych;
8) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw;
9) wspieranie informacyjne osób, w szczególności młodzieży, wyrażających chęć pracy wolontariackiej oraz poświęcenia się szeroko rozumianej działalności społecznej;
10) prowadzenie działań związanych z szeroko rozumianą edukacją pozaformalną młodzieży i dorosłych;
11) organizowanie obozów, wycieczek oraz innych form czynnego wypoczynku;
12) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;
13) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
14) prowadzenie działalności badawczej, w tym organizowanie wypraw i ekspedycji naukowych oraz utrwalanie i upowszechnianie ich rezultatów;
15) organizowanie pomocy humanitarnej, w tym w szczególności pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także pomocy innym osobom w trudnej sytuacji życiowej;
16) inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Daniel Zieliński, Sekretarz
Marcin Wąsacz, Wiceprezes
Błażej Zając, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej