Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Zmiany"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 431 968
Adres rejestrowy
Ulica
Kornela Ujejskiego 31 lok. 2
Kod pocztowy
81-426
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000358021
REGON
22103081400000
NIP
958-16-31-792
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została Stworzona przez osoby niepełnosprawne, z myślą o integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób posiadających podobne problemy, Będzie ona, w ramach swojej działalności statutowej, rozwijała współpracę z instytucjami opieki społecznej z terenu Trójmiasta, z organizacjami pozarządowymi posiadającymi podobny profil działania,w szczególności z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
 2. Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
 3. Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.
 4. Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.
 5. Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom.
 6. Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.
 7. Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.
 8. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
 9. Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach działań podejmowanych przez Fundację.
 10. Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 11. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w samozatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.
 12. Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników Niepełnosprawnych.
 13. Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę osób niepełnosprawnych.
 14. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką działalnością placówkach i organizacjach.
 15. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy medycznej na temat najnowszych, a w Polsce nieznanych metod leczenia schorzeń genetycznych (w szczególności miasteni), poprzez organizowanie konferencji medycznych z udziałem lekarzy specjalistów oraz wymianę i upowszechnianie informacji pozyskanych w ten sposób.
 16. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
 17. Wspieranie dzieci opuszczających domy dziecka za pomocą konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej oraz wyszukiwanie dla nich sponsorów, którzy wspieraliby ich w rozpoczęciu samodzielnej egzystencji.
 18. Promocję i organizowanie wolontariatu.
 19. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
 20. Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.
 21. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej