Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
730 112 780
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Młodych 5 lok. 4
Kod pocztowy
19-500
Miejscowość
Gołdap
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Powiat
Gołdapski
Gmina
Gołdap
Gmina
Gołdap
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000336292
REGON
28042974300000
NIP
847-15-87-960
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Dążenie do popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa; 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórek, tkanek oraz narządów; 3. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; 4.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5 Działalność charytatywna; 6. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 7. Pomoc osobom niepełnosprawnym; 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9. działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania; 10. działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu; 11. pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 12. praca na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13. promocja i organizacja wolontariatu; 14. działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 16. podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi; 17. udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
krwiodawstwo
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Anna Marcinkiewicz, Sekretarz
Emilia Osińska, Skarbnik
Monika Sadowska, Członek Zarządu
Jakub Skubich, Wiceprezes
Marcin Białous, Prezes

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji