Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Wolność i Pokój
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
669 648 290
Adres rejestrowy
Ulica
Gwiaździsta 5C lok. 7
Kod pocztowy
01-651
Miejscowość
Warszawa-Żoliborz
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Żoliborz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000377302
REGON
14278929100000
NIP
525-24-98-321
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja ”Wolność i Pokój” jest nowo powołaną organizacją, założoną przez ludzi, którzy w okresie PRL współtworzyli opozycyjny Ruch ”Wolność i Pokój”. Działania podejmowane przez Fundację są zakorzenione w deklaracji ideowej Ruchu ”Wolność i Pokój”, która w okresie autorytarnego państwa stanowiła płaszczyznę wspólnego działania ludzi o różnych światopoglądach czy politycznych inklinacjach. Jednym z ważkich powodów powołania Fundacji jest próba przywrócenia w życiu publicznym wartości wspólnotowego działania - wbrew indywidualnym różnicom dzielącym jednostki - na rzecz realizacji idei dobra wspólnego w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym. Wśród wielorakich swoich celów członkowie Fundacji wspierają i realizują takie działania obywatelskie, które przyczyniają się do większej przejrzystości życia publicznego w tym przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym ze względu na płeć, wiek, poglądy polityczne czy religijne.

Fundacja jest w trakcie rejestracji. Dokumenty rejestracyjne złożono 29.07.2010, nr akt WA XII KRS 2412-10844.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej