Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Światowe Centrum Pokoju" w likwidacji

Fundacja "Światowe Centrum Pokoju" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Grzybowska 87
Kod pocztowy
00-844
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000337997
REGON
14203182600000
NIP
521-35-41-366
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji Światowe Centrum Pokoju jest łagodzenie napięć społecznych między narodami. Do naszych zadań należy diagnozowanie ich przyczyn, gromadzenie i analiza danych o skutkach konfliktów społecznych, ekonomicznych i religijnych. Ponadto dążymy do stwarzania warunków do dialogu wspólnotom reprezentującym różne przekonania przy poszanowaniu dla różnic, honorując zarazem ich równość społeczną, ekonomiczną i religijną.

Fundacja Światowe Centrum Pokoju wiąże ideę pokoju z ideą solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej, poza sferą polityki.

Cele:

Propagowanie zasad pokojowego współistnienia grup i społeczności o odmiennych wzorcach kulturowych, religijnych i historycznych:

 • Prowadzenie współpracy regionalnej w zakresie wymiany kulturalnej - wystawy, publikacje, festiwale, etc;
 • Organizacja sympozjów naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, literatury, dziennikarstwa reprezentujących odmienne stanowiska (przedstawiciele różnych grup etnicznych i religijnych o dużym autorytecie moralnym);
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych promujących ideę pokoju, współpracy i zdrowej rywalizacji.

Tworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwiązywania szeroko rozumianych konfliktów poprzez mediacje, rozmowy i porozumienie:

 • Edukacja, promowanie i szerzenie wiedzy na temat możliwości, dróg i metod dochodzenia do porozumienia i promocji bezpieczeństwa;
 • Opracowywanie, wdrażanie i rekomendowanie praktycznych sposobów i metod pokojowego rozwiązywania sporów i radzenia sobie z negatywnymi emocjami (warsztaty, wykłady, seminaria, case studies, konkursy);
 • Pełnienie roli i funkcji instytucji - mediatora: prowadzenie i pośredniczenie w mediacjach w skali lokalnej i globalnej.

Znoszenie różnic ekonomicznych i edukacyjnych pomiędzy ludźmi i społecznościami w celu poprawy jakości ich życia, zdrowia i dobrostanu:

 • Wsparcie w budowaniu świadomości i orientacji na realizację pozytywnych celów (coaching, mentoring);
 • Proponowanie, opiniowanie i wdrażanie rozwiązań w w/w zakresie;
 • Stymulowanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie konferencji, odczytów, spotkań
 • Prowadzenie badań naukowych i prac archiwizacyjnych
 • Wydawanie publikacji i produkcji audiowizualnych
 • Prowadzenie programów stypendialnych i przyznawanie nagród w konkursach organizowanych przez Fundację
 • Tworzenie placówek naukowo-badawczych, muzealnych oraz bibliotek
 • Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji
 • Propagowanie działań Fundacji w środkach masowego przekazu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej