Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 273 503
Telefon
14 627 35 03
Kanał na YouTube
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 14:00.
Ulica
Hodowlana 6
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
Małopolskie
Powiat
Tarnów
Gmina
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000340823
REGON
12105721300000
NIP
993-06-02-436
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja REPI:

  • prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie,
  • organizuje konferencje naukowe,
  • wydaje publikacje naukowe dot. m. in. osób z niepełną sprawnością.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (w nawiasach kody PKD 2007): 1. Działalność wydawnicza (58.1). 2. Produkcja filmów i nagrań wideo (59.11). 3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). 4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z). 5. Reklama (73.1). 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z). 7. Pozaszkolne formy edukacji (85.5). 8. Działalność wspomagająca edukację (85.60). 9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90). 10. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z). 11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z). 12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z).

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zakres prowadzonej działalności odpłatnej obejmuje: 1. Organizowanie imprez masowych sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych. 2. Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji. 3. Produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych. 4. Współpracę z administracją samorządową i rządową. 5. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja, przedsiębiorczość, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska). 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Tomasz Eliasz Wardzała, Prezes Zarządu
Marcin Pertkiewicz, Członek Zarządu
Adam Solak, Członek Zarządu
Katarzyna Stanek, Członek Zarządu
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Pizzeria BUJANI
Mlektar S.A.
MADO - środki czystości
KORPOL - system wspomagania sprzedaży
AUTO-BIEDROŃ - serowis blacharsko-lakierniczy

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji