Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Pomocna Dłoń"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Łyszkowice 64
Kod pocztowy
32-104
Miejscowość
Łyszkowice
Województwo
małopolskie
Powiat
proszowicki
Gmina
Koniusza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000354217
REGON
12126569600000
NIP
682-17-46-353
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w zakresie: a) udzielania pomocy i wsparcia we wszystkich sferach życia; b) świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych; c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; d) prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych; e) podejmowania działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, rekreacyjnych; ośrodków opiekuńczych; środowiskowych, ośrodków dziennego, okresowego i stałego pobytu osób niepełnosprawnych, ośrodków aktywizacji zawodowej oraz innych; f) prowadzenia domów pomocy społecznej; g) prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej; h) prowadzenia i wspomagania działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zakwaterowania. 2. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie: a) prowadzenia działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych; b) rozwijania kreatywności twórczej dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych; c) organizowania wsparcia materialnego i rzeczowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich o niskim statusie ekonomicznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej