Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Pomocna Dłoń"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Łyszkowice 64
Kod pocztowy
32-104
Miejscowość
Łyszkowice
Województwo
małopolskie
Powiat
proszowicki
Gmina
Koniusza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000354217
REGON
12126569600000
NIP
682-17-46-353
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w zakresie: a) udzielania pomocy i wsparcia we wszystkich sferach życia; b) świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych; c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; d) prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych; e) podejmowania działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, rekreacyjnych; ośrodków opiekuńczych; środowiskowych, ośrodków dziennego, okresowego i stałego pobytu osób niepełnosprawnych, ośrodków aktywizacji zawodowej oraz innych; f) prowadzenia domów pomocy społecznej; g) prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej; h) prowadzenia i wspomagania działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zakwaterowania. 2. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie: a) prowadzenia działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych; b) rozwijania kreatywności twórczej dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych; c) organizowania wsparcia materialnego i rzeczowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich o niskim statusie ekonomicznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej