Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Opoczyńska Wspólnota Samorządowa "OWS"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Staromiejska 79
Kod pocztowy
26-300
Miejscowość
Opoczno
Województwo
łódzkie
Powiat
opoczyński
Gmina
Opoczno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000351320
REGON
10093501200000
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami głównymi OWS są działania w zakresie: 1) ochrony dóbr kultury i tradycji, oraz podtrzymywania tradycji narodowych pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2) integracja społeczności miasta Opoczno, powiatu opoczyńskiego do aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym; 3) aktywizowanie życia kulturalnego i sportowego wśród lokalnej społeczności; 4) popularyzacja osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych w kraju i zagranicą; 5) wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 6) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7) wydawania materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej