Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 22
Kod pocztowy
35-205
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000350815
REGON
18054349400000
NIP
517-03-17-626
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Działanie na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych praw obywateli, upowszechnianie ochrony wolności, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Ułatwianie ofiarom przestępstw kontaktów z organami porządku prawnego, a także udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej; 3. Pomoc i wyrównywanie szans osobom i rodzinom będących ofiarami przestępstw; 4. Objęcie opieką grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne; 5. Współpraca z organami porządku prawnego, wymiana informacji i wypracowanie sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej; 6. Działalność oświatowa - przeciwdziałanie przestępczości i patologii społecznej wśród młodzieży; 7. Działalność na rzecz równego statusu prawnego kobiet i mężczyzn; 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie woj. podkarpackiego; 9. Przedstawianie właściwym organom wniosków zmierzających do zapobiegania przestępczości; 10. Wspieranie społecznej aktywności w działaniach zapewniających pomoc ofiarom przestępstw oraz niesprawiedliwości i niekompetencji urzędników; 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej