Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Fulguris
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 837 027
Adres rejestrowy
Ulica
Wojska Polskiego 29 lok. 8
Kod pocztowy
88-100
Miejscowość
Inowrocław
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
inowrocławski
Gmina
Inowrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
W razie problemów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000348642
REGON
34071626400000
NIP
556-27-08-801
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 • Organizacja obozów sportowych dla młodzieży.
 • Aktywizacja i wolontariat młodzieży i dorosłych.
 • Pomoc osobom bezrobotnym i społecznie wykluczonym.
 • Organizacja działań ekologicznych, promocja ekologii.
 • Pomoc i wsparcie dla organizacji pozarządowych.
 • Pomoc charytatywna osobom ubogim.
 • Edukacja obywatelska, upowszechnianie praw człowieka.
 • Turystyka, obozy dla młodzieży.
 • Działania na rzecz rozwoju gospodarczego.
 • Promocja kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa narodowego.
 • Mapowanie potencjalnych konfliktów lokalnych Mieszkańców z Inwestorami lub deweloperami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Maciej Śpiewak, Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu
Alojzy Przybylski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Zelek, Sekretarz Zarządu
Paweł Kwiatkowski, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej