Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Brzeźce Nad Pilicą"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Główna 4
Kod pocztowy
26-800
Miejscowość
Brzeźce
Województwo
mazowieckie
Powiat
białobrzeski
Gmina
Białobrzegi
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000346215
REGON
14218033100000
NIP
798-14-64-109
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi Brzeźce i gminy Białobrzegi; 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury; 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków architektury i krajobrazu; 4. Wspieranie wszelakich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli; 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej; 6. Działalność na rzecz zwiększania aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym; 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku; 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 9. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej; 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi; 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży; 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych; 14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 15. Pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych; 16. Promocja i organizacja wolontariatu; 17. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich; 18. Wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej