Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

federacja madeinpoznan.org
Kontakt
Telefon
509 553 207
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejskiego 17
Kod pocztowy
61-732
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000344816
REGON
30134725100000
NIP
778-14-70-045
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

madeinpoznan.org powstało jesienią 2007 roku jako nieformalne zrzeszenie organizacji pozarządowych i niezależnych twórców działających w sektorze kultury i sztuki na terenie miasta Poznania. Był odpowiedzią na potrzebę tworzenia ram dla produkcji i prezentacji potencjału kultury tworzonej - z pasją, ciężką pracą i często od podstaw - poza instytucjami. madeinpoznan.org to próba przewartościowania myślenia o polityce kulturalnej opartej na prymacie instytucji oraz budowania rzetelnego wizerunku sektora opartego na współpracy ponad konkurencją.

Czym jest madeinpoznan.org?

 • madeinpoznan.org to zrzeszenie organizacji pozarządowych i niezależnych twórców kultury działających w sektorze kultury i sztuki na terenie miasta Poznania

 • madeinpoznan.org to potencjał kultury niezależnej tworzonej z pasją, ciężką pracą i często od podstaw

 • madeinpoznan.org to siła wielu twórców kultury i organizacji pozarządowych, które się wzajemnie wspierają i współpracują

 • madeinpoznan.org to lobbing na rzecz kultury niezależnej i jej twórców a także sprzeciw wobec braku wizji i strategii władz miasta wobec kultury pozainstytucjonalnej

 • madeinpoznan.org to wymiana doświadczeń w celu profesjonalizacji działań niezależnych organizacji i twórców kultury
 • madeinpoznan.org to wspólne działanie prezentowane podczas cyklicznego madeinpoznan festival oraz madeinpoznan.noc
 1. listopada 2009 roku dokonano przekształcenia nieformalnego zrzeszenia madeinpoznan.org w Federację madeinpoznan.org. Fedaracja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 22 grudnia 2009 roku.

Federacja madeinpoznan.org to zrzeszenie stowarzyszeń, fundacji i artystów działające na rzecz rozwoju pozainstytucjonalnego sektora kultury. Głównym celem Federacji jest propagowanie oraz wspieranie działalności poznańskich organizacji działających w sektorze kultury i sztuki. Federacja madeinpoznan.org powstała w trosce o rozwój ruchu obywatelskiego, o dalszy i szybszy proces jego samoorganizacji. Jej działanie oparte jest na konstytucyjnych zasadach pomocniczności i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wsparciu organizacji. Federacja ma budować rzetelny wizerunek sektora, rozwijać współpracę, kumulować energię oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych poprawiających warunki działalności twórców kultury.

Założyciele Federacji madeinpoznan.org:
Fundacja Mały Dom Kultury, Fundacja Tranzyt, Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych, Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta, Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Środek Świata”, Stowarzyszenie STARTER.

Cele Federacji madeinpoznan.org:

 • działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

 • rozwój, umacnianie tożsamości oraz poprawa warunków funkcjonowania pozainstytucjonalnego sektora kultury

 • rzecznictwo wspólnych interesów organizacji wobec sektora publicznego i prywatnego

 • wspieranie i promowanie działalności organizacji członkowskich

 • podnoszenie kompetencji kadr organizacji pozarządowych

 • wzmacnianie aktywności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
  Projekty Federacji madeinpoznan.org:
  madeinpoznan festival, madeinpoznan.noc, kultura poza instytucją

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej