Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
15 814 21 97
Adres rejestrowy
Ulica
Juliusza Słowackiego 1A
Kod pocztowy
39-460
Miejscowość
Nowa Dęba
Województwo
podkarpackie
Powiat
tarnobrzeski
Gmina
Nowa Dęba
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000344668
REGON
18053096500000
NIP
8672207668
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych mającym na celu: 

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
 2. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 3. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, leżących na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej.
 4. Pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowywanie i realizacja innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków Unii Europejskiej.
 5. Promocja obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb oraz gmin położonych na obszarze działania LGR.
 6. Organizowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój przedsiębiorczości.
 7. Podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przez rozwój turystyki i małej infrastruktury.
 8. Regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością związaną z chowem i hodowlą ryb.
 9. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.
 10. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
 11. Integrację mieszkańców obszaru LGR.
 12. Wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej rozwojowi LGR.
 13. Promocja i rozwój gmin tworzących LGR.
 14. Propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży.
 15. Propagowanie idei zdrowego rozwoju życia.
 16. Wspieranie akcji charytatywnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej