Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "Borowianki"
Kontakt
E-mail
Pokaż
48 672 70 22
48 672 70 25
48 672 70 77
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Władysławów 22
Kod pocztowy
26-411
Miejscowość
Władysławów
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Przysuski
Gmina
Rusinów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000342920
REGON
14213402900000
NIP
601-00-73-943
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Władysławów gminy Rusinów; 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury; 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków architektury i krajobrazu; 4. Wspieranie wszelakich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli; 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej; 6. Działalność na rzecz zwiększania aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym; 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku; 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 9. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej; 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi; 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży; 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych; 14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 15. Pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych; 16. Promocja i organizacja wolontariatu; 17. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich; 18. Wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji