{!-- --} Stowarzyszenie "Borowianki" - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Borowianki"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 672 70 22
Telefon
48 672 70 25
Telefon
48 672 70 77
Adres rejestrowy
Ulica
Władysławów 22
Kod pocztowy
26-411
Miejscowość
Władysławów
Województwo
mazowieckie
Powiat
przysuski
Gmina
Rusinów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000342920
REGON
14213402900000
NIP
601-00-73-943
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Władysławów gminy Rusinów; 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury; 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków architektury i krajobrazu; 4. Wspieranie wszelakich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli; 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej; 6. Działalność na rzecz zwiększania aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym; 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku; 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 9. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej; 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi; 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży; 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych; 14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 15. Pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych; 16. Promocja i organizacja wolontariatu; 17. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich; 18. Wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej