Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Wielkopolska Sieć LGD
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Łubowo 11a
Kod pocztowy
62-260
Miejscowość
Łubowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gnieźnieński
Gmina
Łubowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000341964
REGON
30127970400000
NIP
617-21-86-956
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Celem związku jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. 2. Cele, o których mowa w ust. 1, obejmują wykonywanie zadań w zakresie: 1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, budowania partnerstw; 2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy; 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 5) ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sztuki ludowej i rękodzieła; 7) inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą; 8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 9) rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej; 10) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 12) promocji i organizacji wolontariatu; 13) rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki; 14) rozwoju ekonomii społecznej; 15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami Wielkopolskiej Sieci LGD; 16) rolnictwa ekologicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej