Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Nowa Gmina Włocławek"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Kruszyn 9a
Kod pocztowy
87-853
Miejscowość
Kruszyn
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
włocławski
Gmina
Włocławek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000339245
REGON
34066352700000
NIP
888-30-58-478
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest pogłębianie oraz inicjowanie procesów demokratyzacji lokalnego życia społecznego przez: 1) zwiększanie poziomu partycypacji społeczności lokalnej w procesie współdecydowania o kierunkach i sposobach rozwoju lokalnego, 2) usprawniania istniejących oraz kreowanie nowych mechanizmów kontroli społecznej procesu zarządzania jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, 3) zwiększanie poziomu świadomości prawnej obywateli przez promowanie i realizację idei poradnictwa obywatelskiego, 4) stworzenie systemu stałego badania potrzeb oraz systemu stałej informacji adresowanej do członków społeczności lokalnej na temat działań władz lokalnych, 5) współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi, ruchami samorządowymi i fundacjami, 6) organizowanie prelekcji, spotkań, konferencji i innych imprez, 7) prowadzenie działalności wydawniczej, 8) występowanie z opiniami, wnioskami do właściwych władz i urzędów w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, 9) współpraca z gremiami naukowymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej