Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 559 557
Adres rejestrowy
Ulica
Kłopotowskiego 9 lok. 31
Kod pocztowy
03-718
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Adres kontaktowy
Ulica
skrytka pocztowa 223
Kod pocztowy
00-001
Miejscowość
Warszawa 1
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000337613
REGON
14206842700000
NIP
1132785116
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspieraj równość

przekaż darowiznę

Misją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

  • Zrzeszamy osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną w Polsce.
  • Popularyzujemy metody pracy z grupą w celu przeciwdziałania i reagowania na uprzedzenia, dyskryminację i przemoc międzygrupową.
  • Podnosimy kompetencje edukatorek i edukatorów antydyskryminacyjnych.
  • Uczymy nauczycielki i nauczycieli jak dbać, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpieczne i wolne od dyskryminacji.
  • Zachęcamy decydentów do tworzenia szkoły, w której równość jest “przedmiotem obowiązkowym”.
  • Szkolimy.

Nasze główne grupy docelowe:

  • Środowisko osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną (w tym trenerzy/rki), tzn. osoby prowadzące zajęcia edukacyjne dla różnorodnych grup odbiorców (osoby z grup dyskryminowanych, administracja publiczna, pracownicy/ce opieki społecznej, nauczyciele/lki, młodzież, policja i sądy, media, organizacje pozarządowe itd.).
  • Administracja publiczna, przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ośrodki doskonalenia nauczycieli i kuratoria oświaty.
  • Środowiska nauczycielskie i uczniowskie, w tym związki zawodowe nauczycieli.

TEA odpowiada przede wszystkim na potrzeby w/w grup w kontekście ich wiedzy i umiejętności związanych z edukacją antydyskryminacyjną. TEA oferuje wszechstronne wsparcie eksperckie typu: szkolenia, publikacje, konferencje, wymiana informacji, monitoring, formułowanie stanowisk i rekomendacji, doradztwo.


Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej opieramy na pięciu podstawowych obszarach. To przede wszystkim rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji, czyli tego, jakich grup społecznych dotyka i w jaki sposób objawia się i funkcjonuje w systemie społecznym. Dzięki tej wiedzy, oraz znajomości praw człowieka, możemy pogłębiać umiejętności przeciwdziałania wykluczeniu i reagowania na przejawy dyskryminacji. Uważamy, że kluczowe w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej jest rozwijanie odwagi cywilnej i włączanie do dyskursu perspektywy osób doświadczających dyskryminacji oraz jej świadków. Otwierając dialog włączamy do rozmowy i wzmacniamy przedstawicieli grup dyskryminowanych i wykluczonych, zapewniając im upodmiotowienie w dyskusji, w odróżnieniu od systemowego, często uprzedmiotawiającego dyskursu. Edukacja antydyskryminacyjna, zawierająca się w powyższych działaniach, pozostaje jednak otwartą formą, zależącą głównie od postawy i podejścia osób ją prowadzących. Dlatego staramy się wciąż rozwijać w świadomej postawie szacunku i wrażliwości wobec innych, która stanowi fundament naszych działań.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Bezpieczne dzieci w szkołach
wspieraj równość!
50,00 zł
za tę kwotę wydrukujemy zestaw materiałów dla nauczycielki/nauczyciela
120,00 zł
tą kwotą sfinansujesz godzinę pracy nad nowym scenariuszem lekcji
200,00 zł
to koszt jednej godziny szkolenia dla rady pedagogicznej
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.01.2012
Chcesz zamówić zajęcia antydyskryminacyjne? Sprawdź, czy są dobrej jakości. To tylko jeden ze sposobów stosowania standardów edukacji antydyskryminacyjnej. Opracowało je Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, a konsultowało ponad 50 specjalistów i specjalistek w tej dziedzinie.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Prowadzimy szkolenia i doradztwo z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla szkół i uczelni, gmin, firm i organizacji pozarządowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań

Zarząd

Aleksandra Kacprowicz, Członkini Zarządu
Magdalena Świder, Członkini Zarządu
Małgorzata Dymowska, Członkini Zarządu
Ewa Rutkowska, Członkini Zarządu
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Nasza działalność jest możliwa między innymi dzięki darowiznom. Każda kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, jest dla nas realnym wsparciem, które przekłada się na działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród dorosłych.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
63213000042001050047910001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej