Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Słowińska Grupa Rybacka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
59 307 07 57
Telefon
516 559 181
Adres rejestrowy
Ulica
Ustecka 8
Kod pocztowy
76-270
Miejscowość
Przewłoka
Województwo
pomorskie
Powiat
słupski
Gmina
Ustka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000337535
REGON
22089953300000
NIP
8393113968
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:
a. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich, b. Zrównoważony rozwój sektora rybactwa, c. Poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa, d. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych, e. Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa, f. Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa, g. Wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, h. Wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od rybactwa, i. Podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, j. Rozwój i usprawnianie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego oraz innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim, k. Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby, l. Opracowanie i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, m. Aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, n. Budowanie i promocja wizerunku regionu, o. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, p. Wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa, q. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, r. Przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, s. Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa. Wspieranie akcji dobroczynnych i charytatywnych zaproponowanych przez członków stowarzyszenia.

Reklama
Opis specyfiki usług:

działalność w zakresie doradztwa z prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
działalność związana z turystyką;
kierowanie w zakresie efektywniości gospodarczej i działalności społecznej;
działalność powiązana z oragnizacją wystaw oraz targów

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Turystyka, rozrywka

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej