Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Szlakiem Tęczy"

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Szlakiem Tęczy"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
793 003 898
Adres rejestrowy
Ulica
Karola Łoniewskiego 11
Kod pocztowy
05-830
Miejscowość
Kajetany
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
Gmina
Nadarzyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000336729
REGON
14199948300000
NIP
534-24-30-798
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom, aby zapewnić im godne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób niepełnosprawnych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela.

Cel ten realizujemy poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.
Organizujemy pomoc dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych oraz członków ich rodzin w zakresie rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, która ma na celu polepszenie ich bytu. Poprzez rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin propagujemy
w społeczeństwie poszanowanie dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.
Od 2012 r. w Sali do rehabilitacji, która została wyremontowana i urządzona z własnych środków Stowarzyszenia odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych podopiecznych. Dzięki aktywnym działaniom rodzin skupionych w Stowarzyszeniu sala jest przystosowana i wyposażona w sprzęt niezbędny osobom niepełnosprawnym, sprzęt ten jest na bieżąco uzupełniany. Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Parafii w Nadarzynie dysponujemy też salką w Domu Parafialnym w Nadarzynie, gdzie odbywają się zajęcia z psychologiem, specjalistą od rodzin z niepełnosprawnością. Organizujemy często warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Jesteśmy nawzajem dla siebie grupą wsparcia, co dla rodziców jest nie do przecenienia szczególnie w chwilach trudnych.
W listopadzie 2013 roku Sąd Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu "Szlakiem Tęczy" status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy zbierać 1% podatku.
Z tych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych. Decyzją Zarządu 1% może być dedykowany na rehabilitację konkretnego dziecka, wtedy w polu cel szczegółowy należy wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć nasz 1%.
Stowarzyszenie z pozyskiwanych darowizn dofinansowuje zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich rodziny nie są w stanie samodzielnie pokryć tych wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu warsztaty i imprezy organizowane dla naszych dzieci i rodzin.
Jednym z bardzo ważnych celów Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku letniego podopiecznych. Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż nasi niepełnosprawni podopieczni nie mają praktycznie żadnych możliwości atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników zarówno tych niepełnosprawnych jak i tych sprawnych. Organizacja takiego wypoczynku wymaga znajomości potrzeb i uwarunkowań osób niepełnosprawnych. Wymaga również zatrudnienia większej liczby opiekunów oraz wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Pociąga to za sobą wyższe koszty, oraz wymaga większej odpowiedzialności wobec uczestników wypoczynku. Stowarzyszenie poszukuje intensywnie środków na takie wakacyjne warsztaty. Piszemy projekty, poszukujemy sponsorów, poszukujemy również wolontariuszy do pomocy przy takich warsztatach.
Bardzo nam zależy też na zatrudnieniu do naszych dzieci logopedy specjalizującego się w pracy z osobami niepełnosprawnymi, bardzo często niemówiącymi, nie potrafiącymi przeżuwać, połykać śliny itp. Potrzebna jest im systematyczna stymulacja logopedyczna. Potrzebne są także masaże rozluźniające mięśnie i przykurcze stawów.
Stowarzyszenie poprzez swoją działalność aktywizuje społecznie rodziny skupione w naszej organizacji. Włączamy je do wolontariatu przy organizacji wszystkich imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Inną bardzo ważną formą aktywizacji rodzin jest już wieloletnia organizacja Kiermaszów rękodzieła przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na tych kiermaszach sprzedajemy ozdoby świąteczne wykonane zarówno przez naszych członków jak i przez współpracujące z nami szkoły (Gimnazjum Nadarzyńskie, Szkoła Podstawowa).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka

Zarząd

Bożena Kuta-Kępka, Członek Zarządu
Sławomir Gajowniczek, Sekretarz
Aldona Siwa, Skarbnik
Iona Massalska, Wiceprezes
Krystyna Dąbrowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej