Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Dewońska 91
Kod pocztowy
26-052
Miejscowość
Szewce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Sitkówka-Nowiny
Adres kontaktowy
Ulica
Szewce 78
Kod pocztowy
26-052
Miejscowość
Szewce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000336047
REGON
26033248500000
NIP
959-18-77-951
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) działania na rzecz rozwoju gospodarczego i infrastruktury lokalnej sołectwa Szewce-Zawada; b) działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostępu do służby zdrowia; c) wspieranie inicjatyw służących poszerzeniu dialogu społecznego i komunikacji społecznej; d) wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości; e) zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców; f) zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturalnego i kultywowanie tradycji, obyczajów i wartości lokalnych; g) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego; h) promocja lokalnych twórców ludowych; i) podnoszenie atrakcyjności turystycznej sołectwa Szewce-Zawada; j) upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego; k) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie krajoznawstwa oraz form racjonalnego wypoczynku; l) monitorowanie stanu czystości środowiska naturalnego sołectwa Szewce-Zawada; m) popularyzacja rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych; n) popularyzacja idei ekologicznych, inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych; o) inicjowanie i wspieranie działań służących promocji sołectwa Szewce-Zawada; p) monitorowanie bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń na ciągach komunikacyjnych; q) upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku; r) wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży, działania edukacyjne na rzecz kultury i sportu; s) działania na rzecz środowisk defaworyzowanych w szczególności osób bezrobotnych, powracających na rynek pracy, rodzin zagrożonych patologią; t) pomoc i opieka osobom starszym, niepełnosprawnym, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Reklama

Zarząd

Izabela Mroczek, wiceprzewodniczący
Kornelia Bem-Kozieł, przewodniczący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej