Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Szarak Polski"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 220 087
Adres rejestrowy
Ulica
Metalowa 3
Kod pocztowy
43-100
Miejscowość
Tychy
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000335511
REGON
24137679600000
NIP
646-28-72-967
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele realizowane przez stowarzyszenie:

  • ochrona zwierząt i przestrzegania praw zwierząt,
  • zapobieganie dewastacji lasów,
  • ochrona gatunków roślin,
  • wzmocnienie zasobów agrarnych terenu, wzrost zróżnicowania upraw rolnych na terenie introdukcji zwierzyny drobnej,
  • odbudowa populacji gatunków zwierząt poprzez reintrodukcję zająca, dzikiego królika, bażanta, kuropatwy, cietrzewia i innych zwierząt oraz ptaków leśnych, z zachowaniem norm, warunków sanitarnych i środowiskowych,
  • rozwój i ochrona remiz śródpolnych, miejsc żerowania i bytowania zwierzyny drobnej,
  • budowa i opieka nad urządzeniami hodowlanymi (m.in. woliery, podsypy dla ptactwa, punkty obserwacyjne),
  • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
  • wzbogacanie różnorodności biologicznej lasów: wprowadzanie odpowiednich dla typu lasu gatunków roślin i zwierząt, ochrona martwego drewna, starych i dziuplastych drzew itp.,
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz szerzenia ekologii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej