Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Nowa Droga w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Zamoyskiego 33 lok. 15a
Kod pocztowy
30-519
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000354769
REGON
12121846100000
NIP
679-30-36-182
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Ochrona i promocja zdrowia; 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9. Nauka, edukacja i wychowanie; 10. Wypoczynek dzieci i młodzieży; 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 12. Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15. Promocja i organizacja wolontariatu; 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 18. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej