Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Podłącze 16 lok. 1
Kod pocztowy
30-218
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000353153
REGON
12118581000000
NIP
677-23-40-667
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych, wykładów itp. w zakresie działania na rzecz:
  a. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  b. wyrównywania szans dla grup społecznych wymagających z różnych przyczyn szczególnego wsparcia;
  c. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  d. ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  e. promocji i organizacji wolontariatu;
  f. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  g. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
  h. upowszechniania i ochrony wolności i praw obywatelskich, także wśród mniejszości narodowych, oraz imigrantów.
 • Techniczne i organizacyjne wspomaganie organizacji pozarządowych, o których mowa w Art3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (DZ. U. nr 96 poz 893).
 • Prowadzenie działalności promocyjnej swoich inicjatyw.
 • Współpraca z lokalnymi władzami i organizacjami.
 • Organizowanie imprez.
 • Tworzenie i wdrażanie projektów własnych, oraz z partnerami, również z innych krajów, poprzez koordynację bądź udział w programach partnerskich innych organizacji.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.09.2020
FOSTER SOCIAL INCLUSION to projekt partnerski realizowany przez krakowską fundację Euro-Idea, który polega na wymianie dobrych praktyk i doświadczeń. Praca nad międzynarodowym projektem to praca zespołowa. Składa się na nią zaangażowanie koordynatora, uczestników i innych osób biorących w nim udział. W załączniku znajdziecie nasz bardzo osobisty newsletter!

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej