Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bosko

Fundacja Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bosko
Kontakt
Telefon
530 438 600
Telefon
603 048 070
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00. Tel. zaufania: pon.-pt. oraz sob.-niedz. Kontakt: telefonicznie, korespondencyjnie, e-mailowo.
Ulica
Rynek Wielki 6
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000347571
REGON
06057739400000
NIP
9223004465
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Motto: "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili" św. Jan Bosko

Misja
Fundacja została powołana do realizacji celów społecznych, gospodarczych i ekonomii społecznej. Podejmuje działania mające za zadanie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, edukację i włączenie społeczne młodzieży, ochronę i promocję zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu.

Fundacja jest inicjatywą osób dostrzegających problemy jakie napotykają rodziny i dzieci w codziennym życiu z Województwa Lubelskiego, a także całego kraju i rodziców poza granicami Polski.

Głównym celem jest pomoc specjalistyczna osobom dorosłym, inicjowanie nowych rozwiązań w przezwyciężaniu tych problemów i udzielanie bezpośredniego wsparcia poprzez profilaktykę, psychoterapię, poradnictwo prawne, psychokorekcję oraz promowanie wśród młodzieży, świadomego podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie. Chcemy pokazać, że podejmowanie bardziej świadomych decyzji nie wymaga specjalnych wyrzeczeń czy też poświęceń, jednocześnie pozytywnie wpływa na jakość życia w rodzinie i w ich otoczeniu.
Pragniemy otworzyć młodych ludzi na nowe możliwości, jakie daje współczesność. Chcemy zaproponować innowacyjne formy nauki i rozwoju, kreatywne formy spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy telewizji, młodzieży uwikłanej w uzależnienia i odosobnionej poprzez zaniedbania rodzicielskie polecamy wsparcie poprzez socjoterapię i psychoedukację. Przyczyniają się do tego serie warsztatów, zajęcia ze specjalistami i socjoterapeutami, coachingu, zajęć w formie wolontariatu, maja oni również możliwość bezpośredniego korzystania z porad z księdzem psychologiem diecezjalnym jednocześnie opiekunem duchowym Fundacji. Wspieramy dzieci i rodziców po rozwodach, prowadzimy warsztaty dla rodziców w zakresie podniesienia kompetencji wychowawczych i zapobiegania negatywnych skutków nieporozumień małżeńskich i rodzicielskich. Działania opieramy na metodzie pedagogiczno-wychowawczej tzw. "prewencyjnym systemie wychowawczym" opracowanej przez św. Jana Bosko, obecnie szeroko stosowanej w oświacie.

Fundacja prowadzi Politykę bezpieczeństwa na podstawie Uchwały nr VIII/2012 z dnia 10.04.2012r. Rady Fundacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późń. zm.).

Fundacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00100/2011.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
01.06.2017
Dzieci zgłosiły swój pomysł do konkursu "To dla mnie ważne". Wygraj do 50 tys. zł na wsparcie rozwoju dzieci. Piąta edycja konkursu grantowego Fundacji AVIVA ma na celu wsparcie dzieci w ich rozwoju, pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji i talentów. TRWA II etap to GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW na zgłoszone inicjatywy, które potrwa od 22 maja do 11 czerwca. GŁOSUJ na naszą INICJATYWĘ POD ADRESEM: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1606.html

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Joanna Taradyś, skarbnik
Ryszard Kusiak, Prezes zarządu
Adam Mnich, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej