Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Księgowość i nie tylko Poznaj podstawowe obowiązki każdej NGO! Dołącz 11.12 o 14.00 do #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"

Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 275 250
Telefon
48 375 60 89
Adres rejestrowy
Ulica
Stanisława Staszica 5
Kod pocztowy
26-340
Miejscowość
Drzewica
Województwo
łódzkie
Powiat
opoczyński
Gmina
Drzewica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000377275
REGON
10103273700000
NIP
7681825342
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
49
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" powstało 3 grudnia 2010 roku z inicjatywy uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, a także zaproszonych gości. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadząc Świetlicę Integracyjną w Drzewicy dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stosując innowacyjne wynalazki dydaktyczne i sprzęt multimedialny przyciągamy uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspieramy również osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi instytucjami pomocy społecznej. Mottem naszej działalności stały się słowa Juliusza Verne: "Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi".

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
22.11.2016
W sobotę, 19 listopada 2016 roku, odbyły się obchody Powiatowego Dnia Seniora. Na zaproszenie Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” do Drzewicy przybyło blisko 200 seniorów z powiatu opoczyńskiego. W spotkaniu, oprócz seniorów i lokalnych samorządowców, wzięli udział także parlamentarzyści: Elżbieta Radziszewska i Robert Telus.
Publicystyka
18.10.2016
W niedzielę, 9 października 2016 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy królował folklor we wszelkich odmianach – od regionalnych strojów, ozdób i potraw po obrzędy, pieśni i tańce ludowe.
Publicystyka
16.06.2016
W niedzielę, 12 czerwca 2016 roku na boisku przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach odbył się „Piknik rodzinny z folklorem w tle”.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 1) prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych (zajęcia sportowe, zajęcia gimnastyczne, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry w karty), 2) prowadzenia zajęć artystycznych (zajęcia muzyczne, zajęcia z dziedziny sztuki, kursy tańca, kursy fotograficzne), 3) prowadzenia zajęć i kursów wyrównawczych, w tym pomoc w nauce i udzielanie korepetycji, 4) prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i pasje, 5) prowadzenia kursów komputerowych i kursów udzielania pierwszej pomocy, 6) organizowania i promowania imprez, tj. targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, 7) organizowania imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych lub sportowych, 8) organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Dominik Niemirski, Prezes Zarządu
Krzysztof Tyka, Wiceprezes Zarządu
Anna Frączak, Członek Zarządu
Bożena Sarwa, Sekretarz Zarządu
Edyta Bartos, Skarbnik Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
28 1240 3129 1111 0010 3809 3873
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej