Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II

Fundacja Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
698 748 548
Telefon
32 793 64 98
Adres rejestrowy
Ulica
Biskupa Teodora Kubiny 5
Kod pocztowy
41-600
Miejscowość
Świętochłowice
Województwo
śląskie
Powiat
Świętochłowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000386878
REGON
24195334800000
NIP
627-27-24-057
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II powstała jako wotum wdzięczności za dar pontyfikatu naszego Papieża rodaka. Dążymy do ratowania polskich rodzin w kraju i poza jego granicami. W celu pomocy rodzinom staramy się wykorzystywać narzędzia, które przynoszą wspaniałe rezultaty: mediacje, warsztaty, "Szkołę dla rodziców i wychowawców" oraz inne formy doskonalenia sztuki dialogu z drugim człowiekiem. Nasz program głównie skierowany jest do małżonków, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców, jednakże równie ważnym elementem naszej działalności jest praca z młodzieżą i dziećmi. Staramy się wspierać ich w trudnych przeżyciach, wskazywać jak prawidłowo kierować emocjami i rozwiązywać konflikty. Podczas zajęć warsztatowych pokazujemy jak dostrzegać dobro w drugim człowieku, rozbudzać poczucie własnej wartości oraz godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach, jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania. Organizujemy wyjazdy formacyjno-rekreacyjne, podczas których uczestnicy odkrywają jak ważne jest kształtowanie sprawności ciała i ducha. Staramy się również pokazać jak w codzienności znaleźć wytchnienie i spojrzeć na świat w jaśniejszych barwach. Inicjatywy te mają ogromny wpływ na cementowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej oraz pomagają rodzinom wzrastać w miłości i jedności. Ważnym aspektem naszych działań jest jedność z kościołem, stąd wystąpiliśmy u progu naszych działań o błogosławieństwo Arcybiskupa Katowickiego oraz Papieża Benedykta XVI.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest:

 • Pomoc rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP.
 • Wspieranie małżeństw w sytuacjach kryzysowych.
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie budowania i wspierania dialogu miedzy osobami (w tym w szczególności w rodzinie), grupami społecznymi, grupami narodowościowymi oraz rozwój kontaktu miedzy społeczeństwami.
 • Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom antyspołecznym, oraz profilaktykę uzależnień.
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 • Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 • Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Współpracę z wszystkimi kościołami chrześcijańskimi.
 • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Działalność charytatywną.
 • Ochronę i promocję zdrowia.
 • Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działania na rzecz równouprawnienia osób i grup, zapobieganiu izolacji i dyskryminacji (w tym szczególnie ochrona praw kobiet oraz aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy po okresie pracy w domu).
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 • Inspirowanie współdziałania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, oświatowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
poradnictwo specjalistyczne
Odbiorcy działań

Zarząd

Eugeniusz Fick, prezes
Dorota Polewana, kierownik biura
Marta Płachecka, fundraiser
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej