Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Unijny Fundusz Przedsiębiorczych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 100 883
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 19.00 osobiście lub można przesłać e-mail, telefonicznie
Ulica
Kościuszki 27
Kod pocztowy
41-300
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000374116
REGON
24181796400000
NIP
629-24-50-723
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integrowanie środowisk zainteresowanych problematyką europejską.
 2. Przeciwdziałanie bezrobociu przez promowanie i finansowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw.
 3. Położenie szczególnych starań na rzecz pozyskiwania intelektualnej i materialnej pomocy Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, aktywne ograniczanie bezrobocia, restrukturyzacja przemysłu i rolnictwa, doskonalenie regionalnych struktur władzy i wszystkich tych dziedzin, które wspomagają wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwój nauki, kultury, zdrowia, turystyki i sportu w Polsce.
 4. Stowarzyszenie rozwija swoją pracę w czterech głównych dziedzinach: organizacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej, projektowej tworząc materialne i duchowe przesłanki realizacji swoich statutowych celów.
 5. Promowanie i wspieranie pracy wolontariatu.
 6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych, w tym także zatrudnienie i samo zatrudnienie młodzieży, osób bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych.
 7. Rozwijanie usług marketingowych i finansowych poprzez formę klubową, spółdzielczą i inną w oparciu o obowiązujące przepisy.
 8. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.
 9. Rozwijanie inteligencji finansowej oraz działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Udzielanie stypendiów członkom Stowarzyszenia w celu wspomożenia ich rehabilitacji, nauki oraz działań twórczych.
 11. Działalność Stowarzyszenia oparta jest w większości na pracy społecznej członków.
 12. Do prowadzenia działalności statutowej mogą być powołane i zatrudnione podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w tym również członkowie Stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące przepisy.
 13. Działanie na rzecz społecznie, intelektualnie, gospodarczo, ekologicznie, zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w zakresie podnoszenia potencjału gospodarczego członków i w zakresie podnoszenia potencjału gospodarczego członków.
 14. Branie udziału w projektach i programach Unii Europejskiej na jej terenie i zagranicą.
 15. Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez tworzenie oddziałów w kraju i na terenie Unii Europejskiej i pretendentów do Unii Europejskiej.
 16. Zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego i tworzenia integracyjnych systemów społecznych .
 17. Działanie na rzecz społeczeństwa wiedzy i rozwoju technologii informacyjnych w zastosowaniach społecznych i gospodarczych.
 18. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
 19. Działanie na rzecz rozwoju zdrowia publicznego i nowoczesnych metod profilaktyki przeciw chorobom cywilizacyjnym.
 20. Promowanie zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej i radzenia sobie ze stresem.
 21. Działania na rzecz promowania regionu i gospodarki regionalnej.
 22. Tworzenie platformy dla unijnego i międzynarodowego wsparcia podmiotowości gospodarczej i rozwoju obywateli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Janusz Firla, Sekretarz
Artur Mazurkiewicz, Skarbnik
Robert Dulkowski, Wiceprezes
Teresa Spisak, Wiceprezes
Jadwiga Stalmach, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej