Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Instytut Północny
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 201 28 00
Telefon
22 201 28 15
Adres rejestrowy
Ulica
Pawłowicka 53a
Kod pocztowy
51-250
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000364819
REGON
02136618200000
NIP
895-19-82-219
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut Północny jest fundacją multidyscyplinarnego rozwoju. Celem IP jest optymalny i zrównoważony rozwój ludzkości we wszelkich dziedzinach życia, począwszy od innowacyjnych metod organizacji społeczeństw, poprzez kulturę i sztukę, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, ochronę środowiska, turystykę i poznawanie kultur a skończywszy na doskonaleniu się samego człowieka w kierunku budowania społeczeństwa solidarnego.
Głównym celem jaki chcemy osiągnąć to zapanowanie nad lękami ludzkimi, które są najważniejszą przyczyną otwartości ludzi na manipulację. Uważamy, że nie ma prawdziwej wolności bez zrozumienia własnych lęków, bowiem kajdany własnych lęków powodują, że zmanipulowani ludzie oddają wolność osobistą za iluzję bezpieczeństwa.
Chcemy poszukiwać prawdy i wskazywać społeczeństwu jej możliwe drogi.

Instytut Północny nie uznaje granic i podziałów, chce patrzeć na świat bez żadnych stereotypów i uprzedzeń, ale także bez poprawności politycznej. Widzimy, a raczej staramy się widzieć świat takim jakim jest na prawdę. Dbamy o strategiczny rozwój, ale dostrzegamy również drobiazgi, które czasem są istotnym czynnikiem powodzenia reform.
Jesteśmy otwarci na dyskusje nad każdym tematem, nie mamy z góry ustalonych prawd, jesteśmy gotowi na to weryfikację naszej wiedzy.
Wspieramy rozwój nowego prawodawstwa, chcemy być think tankiem dla rzetelnych polityków zainteresowanych prawdziwym rozwojem kraju i świata. Chcemy pokazywać nowe i nietypowe rozwiązania standardowych problemów.
Chcemy przywrócić do przestrzeni społecznej zapomniane już dziś pojęcia takie jak: honor, godność, odpowiedzialność. I nie chodzi tu o fasadowe zachowania wobec mediów, ale o kształcenie ludzi, dla których te pojęcia będą częścią ich życia.

Zapraszamy do współpracy ludzi, którzy mają świeże i nietypowe podejście do rzeczywistości i są otwarci na naukowe argumenty w dyskusji. Zwłaszcza cenimy sobie współpracę z naukowcami, zwłaszcza filozofami, historykami, psychologami, socjologami, politologami, ekonomistami, prawnikami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej