Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Werynia 378a
Kod pocztowy
36-100
Miejscowość
Werynia
Województwo
podkarpackie
Powiat
kolbuszowski
Gmina
Kolbuszowa
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Adres kontaktowy
Ulica
Werynia 104
Kod pocztowy
36-100
Miejscowość
Kolbuszowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000364561
REGON
18063274300000
NIP
814-16-73-171
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju wsi Werynia, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2)organizowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin,
5) działalności charytatywnej i dobroczynności,
6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
9)działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych,
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
12) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15) ratownictwa i ochrony ludności,
16) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18) promocji i organizacji wolontariatu,
19) promocji wsi i jej mieszkańców,
20) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,
21) prowadzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego,
22) prowadzenia działalności wydawniczej,
23) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
24) prowadzenie schronisk turystycznych i campingów,
25) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych.
26) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej