Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Polityki Rozwojowej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 506 042
Adres rejestrowy
Ulica
Dobra 4 lok. 70
Kod pocztowy
00-388
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000366800
REGON
14260411000000
NIP
525-24-90-590
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji Polityki Rozwojowej jest wspomaganie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych, w udzielaniu odpowiedzi na wyzwania towarzyszące transformacji.
Chcemy przekazywać najlepsze polskie i europejskie praktyki w tej dziedzinie. Chcemy pomagać w identyfikacji praktycznych problemów i wskazywać drogi ich możliwego rozwiązania.
Przyjmujemy perspektywę mikro: za najważniejsze uznając problemy pojedynczych przedsiębiorców, burmistrzów, działaczy społecznych - to oni w ostatecznym rozrachunku ocenią, czy przemiany są sukcesem, czy zbiorem niewiele znaczących biurokratycznych formuł.
Wreszcie, chcemy udostępniać i rozpowszechniać wiedzę o lokalnych problemach społeczno-gospodarczych, a także o roli pomocy rozwojowej, w tym pomocy udzielanej przez Polskę i Unię Europejską. W logo Fundacji umieściliśmy dwie wędki: to najlepszy symbol filozofii, która towarzyszyła Fundatorom.

Celem Fundacji jest:

 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, samorządności oraz podmiotowości grup i wspólnot regionalnych i lokalnych.
 • Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia (dobrostanu społeczno-zdrowotno-środowiskowego), zwłaszcza w regionach i środowiskach zmarginalizowanych i upośledzonych społecznie i gospodarczo.
 • Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach rozwijających się i krajach przechodzących proces transformacji politycznej i modernizacji społeczno-gospodarczej.
 • Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach zdegradowanych, cennych przyrodniczo i wobec grup i wspólnot upośledzonych gospodarczo i społecznie, w tym poprzez promocję i rozwój turystyki.
 • Działanie na rzecz równego, otwartego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym i ich aktywnego kształtowania, w szczególności przez grupy i wspólnoty upośledzone w tym zakresie oraz ludzi młodych.
 • Działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, w tym upowszechnianie edukacji nieformalnej i ustawicznej.
 • Działanie na rzecz upowszechniania metod polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności z wykorzystaniem mediacji, w tym mediacji gospodarczej.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych w procesie demokratycznej i gospodarczej modernizacji.
 • Wspieranie demokratycznych i transparentnych procedur podejmowania decyzji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat polityki i pomocy rozwojowej, przyczynianie się do jej zwiększenia jej efektywności i własności oraz wspieranie refleksji i debaty na temat polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki zagranicznej Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej.
 • Działanie na rzecz zwiększenia znaczenia Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w globalnym systemie międzynarodowym.
 • Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej i transgranicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie, opracowywanie i udostępnianie analiz, publikacji, badań dotyczących polityki rozwojowej, gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • Tworzenie i udostępnianie baz danych;
 • Wsparcie organizacji pozarządowych i władz lokalnych w efektywnym wykorzystaniu dostępnej dla nich pomocy rozwojowej;
 • Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;
 • Współpracę z uczelniami, organami władzy centralnej, regionalnej i lokalnej, organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą;
 • Współpracę z mediami dla propagowania zagadnień polityki rozwojowej i zrównoważonego rozwoju;
 • Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych;
 • Przyznawanie stypendiów i organizację staży zarówno dla beneficjentów polskich, jak i z krajów rozwijających się.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
transport
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność polityczna
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej