Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Dla Potrzebujących w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mielczarskiego 1 lok. 68
Kod pocztowy
02-798
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000366312
REGON
36959479800000
NIP
9512325891
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: 1. Prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; 2. Pomoc szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej oraz ubogich rodzin w edukacji, zdobywaniu zawodu, startu życiowego; 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom i młodzieży oraz niepełnosprawnym osobom dorosłym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, wspieranie ich integracji społecznej i działania na rzecz poprawy ich stanu zdrowia; 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 5. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i młodzieży, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz dobroczynnym; 6. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych; 7. Wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej; 8. Wspieranie działalność edukacyjnej, wydawniczej i badawczej, która jest zgodna z celami statutowymi fundacji dla potrzebujących i służy ich realizacji; 9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej