Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
797 488 143
Adres rejestrowy
Ulica
Bronisława Czecha 4A
Kod pocztowy
34-600
Miejscowość
Limanowa
Województwo
małopolskie
Powiat
limanowski
Gmina
Limanowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000365952
REGON
12136014700000
NIP
7372182834
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem, którego działania skierowane są do osób starszych przebywających na rencie, emeryturze, bądź też niepracujących. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest edukacja osób starszych w różnych dziedzinach, w szczególności w obszarze medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych oraz nauki o ziemi. Od 27 lipca 2011 roku patronat naukowy nad naszym Stowarzyszeniem sprawuje Akademia Górniczo - Hutnicza im. Staszica w Krakowie. Poprzez swoją działalność Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przyczynia się do aktywizacji osób starszych, angażuje ich w uczestnictwo w różnych formach życia społecznego. Podejmujemy działania zmierzające do nawiązania, utrzymania i zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu, a także pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem, przekazujemy, a także upowszechniamy wiedzę na temat powiatu limanowskiego, prezentujemy dorobek kulturalno - społeczny, walory turystyczne, dla swoich członków organizujemy spotkania ze znanymi i zasłużonymi osobami dla limanowszczyzny. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej, organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć. Uniwersytet, dla swoich członków prowadzi zajęcia z zakresu kultury fizycznej, organizuje wyjazdy turystyczne i krajoznawcze.

Członkiem Stowarzyszenia Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, która mieszka na terenie powiatu limanowskiego i jest w wieku przedemerytalnym, rencistą, emerytem.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Elżbieta Niedźwiedź, Członek Zarządu
Anna Król, Skarbnik
Anna Jasica, Sekretarz
Helena Michałek, Wiceprezes
Grazyna Jacak-Świerkosz, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej