Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Progresja
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Żeromskiego 15 lok. 3B
Kod pocztowy
90-711
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000365555
REGON
10097609200000
NIP
727-27-71-152
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja „Progresja”

Naszym celem jest pomoc osobom bezrobotnym, wkraczającym na rynek pracy, uczącym się w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w poszukiwaniu i zdobywaniu wybranego zawodu. Zajmujemy się wyrównywaniem szans osób z różnych środowisk oraz obszarów wiejskich. Wspieramy obywateli w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw umożliwiających efektywne funkcjonowanie społeczne, rodzinne i zawodowe.
W kręgu naszych zainteresowań jest także wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie korzystania z pomocy specjalistów z zakresów zarówno psychologii, prawa jak i księgowości.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez działania takie jak:
-terapia i inne formy pomocy psychologicznej;
-szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi;
-seminaria i konferencje;
-doradztwo i poradnictwo zawodowe;
-coaching i mentoring;
-badania i publikacje.

Uczestniczymy zarówno w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (POKL, FIO), a także we współpracy z instytucjami państwowymi (MEN), i innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz firmami prywatnymi które maja na celu pomagać osobom wykluczonym społecznie.

Nasze działania mają charakter pomocowy, charytatywny i skupiają się wokół osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym, zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych przez brak tolerancji. Zajmujemy się ochroną praw wszystkich wyżej wymienionych dodatkowo prowadząc do ich integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.

Fundacja „Progresja” chętnie wspiera wszelkie inicjatywy i działania dobroczynne oraz humanitarne, szczególnie na rzecz trwałości rodziny, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości życia osób o najniższych dochodach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej