Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Wsparcia Społecznego w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 208 434
Telefon
71 782 35 12
Adres rejestrowy
Ulica
Skrzydlata 11C lok. 15
Kod pocztowy
54-130
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000363858
REGON
02149051600000
NIP
894-30-19-678
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Wsparcia Społecznego realizuje zadania pożytku publicznego zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W szczególności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin. Działalność Fundacji wpisana jest w obszar integracji, edukacji, ochrony zdrowia oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze specjalnym uwzględnieniem wyrównywania praw i szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
Fundacje realizuje swoje statutowe cele poprzez działalność z zakresu doradztwa: socjalnego, zawodowego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. Fundacja propaguje formalne i nieformalne formy kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych - wzmacniających kapitał ludzki. Celem naszych działań jest również inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób nieaktywnych zawodowo. Prowadzimy rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej