Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Wsparcia Społecznego w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 208 434
Telefon
71 782 35 12
Adres rejestrowy
Ulica
Skrzydlata 11C lok. 15
Kod pocztowy
54-130
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000363858
REGON
02149051600000
NIP
894-30-19-678
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Wsparcia Społecznego realizuje zadania pożytku publicznego zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W szczególności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin. Działalność Fundacji wpisana jest w obszar integracji, edukacji, ochrony zdrowia oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze specjalnym uwzględnieniem wyrównywania praw i szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
Fundacje realizuje swoje statutowe cele poprzez działalność z zakresu doradztwa: socjalnego, zawodowego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. Fundacja propaguje formalne i nieformalne formy kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych - wzmacniających kapitał ludzki. Celem naszych działań jest również inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób nieaktywnych zawodowo. Prowadzimy rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej