Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
59 723 51 20
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 16.00.
Ulica
Partyzantów 33
Kod pocztowy
76-200
Miejscowość
Słupsk
Województwo
Pomorskie
Powiat
Słupsk
Gmina
Słupsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000363825
REGON
22107987800000
NIP
839-31-35-763
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie. Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacje, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: a) Budownictwo 1) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z; b) Handel detaliczny 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z; 2) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.78.Z; 3) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.79.Z; 4) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z; 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z; 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z; c) Działalność usługowa związana z wyżywieniem 1) Ruchome placówki gastronomiczne - 56.10.B; 2) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) - 56.21.Z; d) Działalność wydawnicza 1) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z; 2) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z; 3) Działalność portali internetowych - 63.12.Z; e) Działalność badawcza, naukowa i techniczna 1) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z; 3) Reklama - 73.1; 4) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z; 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z; 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z; f) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21.Z; 2) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - 77.29.Z; 3) Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z; 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 79.90.C; 5) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z; 6) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - 81.10.Z; 7) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z; 8) Pozostałe sprzątanie - 81.29.Z; 9) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z; 10) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z; g) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 1) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby - 98.10.Z; 2) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby - 98.20.Z;

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez: a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych oraz innych - dla dzieci, młodzieży i dorosłych; b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania; c) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej; d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych; e) prowadzenie działalności wydawniczej; f) upowszechnienie kultury, m.in. poprzez spektakle teatralne, wystawy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Robert Chomicki, prezes
Małgorzata Łosiewicz, wiceprezeska
Katarzyna Gajda, członkini zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji