Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"
Kontakt
Telefon
14 635 11 17
Telefon
886 249 251
Adres rejestrowy
Ulica
Wyspiańskiego 25
Kod pocztowy
32-700
Miejscowość
Bochnia
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Bochnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000362730
REGON
12131635300000
NIP
868-19-42-545
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) kształtowanie osobowości członków oraz zainteresowanych członków społeczeństwa, by byli dobrymi chrześcijanami, solidnymi fachowcami w każdej dziedzinie i profesji przez siebie wykonywanej, wzorowymi rodzicami i odpowiedzialnymi obywatelami, b) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei samopomocy społecznej bł. Ks. Adolfa Kolpinga zgodnie z tradycją narodowy sytuacją społeczną i kościelną w Polsce, c) pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań kościoła katolickiego przez inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich w łączności z jego hierarchią zgodnie ze społeczną nauką kościoła, d) rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami, a także z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, w szczególności z innymi rodzinami Kolpinga - i innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, e) organizowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie: - pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych marginalizacją oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - działalności charytatywnej, - ochrony i promocji zdrowia, - działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności niepełnosprawnych i starszych, -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, -turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - przeciwdziałania patologiom społecznym, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Cd. w statucie §8.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Renata Morońska, Skarbnik
Bartłomiej Gogola, Sekretarz
Zbigniew Solak, Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Rzepka-Płachta, Przewodniczący
Jan Nowakowski, Prezes
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej