Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 711 85 08
Telefon
85 711 85 08
Adres rejestrowy
Ulica
Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
Kod pocztowy
16-100
Miejscowość
Sokółka
Województwo
PODLASKIE
Powiat
sokólski
Gmina
Sokółka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000360596
REGON
20037336700000
NIP
545-18-01-176
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich rodzin, w szczególności poprzez realizację zadań w sferze:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Powyższe cele realizowane są przede wszystkim przez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej