Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Dogonić Radość
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
691 048 546
Adres rejestrowy
Ulica
Orla 39
Kod pocztowy
64-920
Miejscowość
Piła
Województwo
wielkopolskie
Powiat
pilski
Gmina
Piła
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000360434
REGON
30147956700000
NIP
764-26-47-882
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Oparta na podstawach naukowych, fachowa pomoc ludziom z wykorzystaniem wyszkolonych zwierząt.
 2. Upowszechnianie zooterapii, a zwłaszcza terapii z psem, jako metody rehabilitacji.
 3. Promowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz pozytywnych metod szkolenia.
 4. Pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym marginalizacją społeczną z wykorzystaniem zooterapii oraz innych metod.
 5. Promowanie idei wolontariatu.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt.
 2. Szkolenie psów i innych zwierząt dla potrzeb pracy z człowiekiem, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie.
 3. Działalność szkoleniową z zakresu zooterapii, pozytywnych metod szkolenia i wykorzystania zwierząt w pracy z człowiekiem.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w placówkach oświatowych poszerzającej społeczną wiedzę na temat postępowania ze zwierzętami.
 5. Pomoc w wyborze rasy psa, a także pomoc w adopcji psa ze schroniska.
 6. Organizowanie seminariów, warsztatów, spotkań, wyjazdów, pikników, festynów, wystaw, happeningów i innych imprez propagujących terapię z udziałem zwierząt.
 7. Organizowanie ogólnodostępnych imprez o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.
 8. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
 9. Organizowanie wycieczek, obozów, kolonii i turnusów rehabilitacyjnych.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej dla celów statutowych.
 11. Prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, ośrodków dziennego pobytu i świetlic środowiskowych oraz innych ośrodków stosujących zooterapię.
 12. Prowadzenie badań naukowych nad wykorzystaniem pracy zwierząt w terapii i rehabilitacji ludzi oraz w innych dziedzinach służących człowiekowi.
 13. Prowadzenie wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi kampanii upowszechniającej zooterapię jako metodę rehabilitacji.
 14. Szkolenie i organizację wolontariatu.
 15. Podejmowanie działań mających na celu integrację i wspieranie osób niepełnosprawnych.
 16. Podejmowanie i organizacja zadań mających na celu integrację, wspomaganie rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 17. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej