Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja na rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka"

Fundacja na rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 042 335
Adres rejestrowy
Ulica
Wyźrał 58a
Kod pocztowy
34-103
Miejscowość
Wyźrał
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Brzeźnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000358679
REGON
12128399000000
NIP
551-25-87-979
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna i rozwój gospodarczy, w szczególności:

 1. ochrona i promocja zdrowia,
 2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 3. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 7. propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
 10. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 11. promocja i organizacja wolontariatu,
 12. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
 13. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
 14. działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii,
 15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 16. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 17. działalność charytatywna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej