Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w likwidacji

Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
30-go Stycznia 4
Kod pocztowy
83-110
Miejscowość
Tczew
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Tczew
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000355465
REGON
22103219600000
NIP
593-25-67-707
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Towarzystwa:

1) Upowszechnianie wiedzy o gospodarce wodnej kraju, a w szczególności o rzekach, drogach wodnych i żegludze śródlądowej oraz zagrożeniach powodziowych. 2) Inicjowanie, opracowywanie i wspieranie strategii, planów i programów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy w obszarze, o którym mowa w §3 ust. 1 statutu zgodnie z interesami społeczności regionów, w tym w szczególności dotyczących: a) zmierzania do poprawy stanu czystości i jakości wód oraz zwiększenia zasobów wodnych, b) modernizacji i poprawy utrzymania śródlądowych dróg i szlaków wodnych, c) ochrona środowiska wodnego i od wody zależnego, d) zagospodarowania dolnej Wisły w celu rozwoju energetyki wodnej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku, e) budowy statków śródlądowych w celu odrodzenia żeglugi śródlądowej w tym pasażersko-turystycznej, f) poprawy bezpieczeństwa od powodzi zatorowych, g) poprawa wizerunku obszarów, (.. ). 3) Inicjowanie działań na rzecz rozwoju usług turystycznych w obszarze, o którym mowa w §3 ust. 1 statutu. 4) Udzielanie pomocy w działaniach sektora publicznego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w tym budowy statków rzecznych. 5) Wspieranie sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu inwestycji związanych z rozwojem środowiska usług turystycznych w obszarze o którym mowa w §3 ust. 1 statutu. 6) Świadczenie usług wodno-turystycznych w masowej turystyce wodnej w obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego oraz w obszarze o którym mowa w § 3 ust. 1 statutu. 7) Pobudzanie aktywności społecznej na rzecz rozwoju dróg wodnych, żeglugi śródlądowej oraz pozyskiwania czystej energii elektrycznej (odnawialnej) w wyniku stopniowania dolnej Wisły i jej dopływów. 8) Dążenie do integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi z krajów UE oraz Rosji. 9) Partnerska współpraca transgraniczna w obszarach o których mowa w § 3 ust. 1 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej