Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Kontakt
Telefon
33 817 09 10
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 1
Kod pocztowy
43-360
Miejscowość
Meszna
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000332668
REGON
24134125000000
NIP
937-26-12-655
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Meszna w gminie Wilkowice, 2. Udzielanie pomocy młodzieży wyjątkowo uzdolnionej, a znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, 3. Ochrona i promocja zdrowia, 4. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, 5. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, 6. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych, 7. Popularyzacja w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, 8. Reprezentowanie i integrowanie społeczności lokalnej, 9. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Mesznej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 10. Wspomaganie działań obejmujących rozwój ekologicznej infrastruktury technicznej celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, 11. Działanie na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej, 12. Współpraca z organizacjami lokalnymi, wspieranie działań oświatowych i kulturalnych, 13. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Meszna, 14. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Meszna, 15. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia, 16. Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących, 17. Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie, 18. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej