Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Kontakt
Telefon
33 817 09 10
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 1
Kod pocztowy
43-360
Miejscowość
Meszna
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000332668
REGON
24134125000000
NIP
937-26-12-655
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Meszna w gminie Wilkowice, 2. Udzielanie pomocy młodzieży wyjątkowo uzdolnionej, a znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, 3. Ochrona i promocja zdrowia, 4. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, 5. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, 6. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych, 7. Popularyzacja w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, 8. Reprezentowanie i integrowanie społeczności lokalnej, 9. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Mesznej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 10. Wspomaganie działań obejmujących rozwój ekologicznej infrastruktury technicznej celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, 11. Działanie na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej, 12. Współpraca z organizacjami lokalnymi, wspieranie działań oświatowych i kulturalnych, 13. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Meszna, 14. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Meszna, 15. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia, 16. Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących, 17. Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie, 18. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej