Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie "ONA - Otwarta - Nowoczesna - Aktywna"

Stowarzyszenie "ONA - Otwarta - Nowoczesna - Aktywna"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
63 244 16 61
Adres rejestrowy
Ulica
3 Maja 1 i 3
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Adres kontaktowy
Ulica
Królowej Jadwigi 61
Kod pocztowy
62-510
Miejscowość
Konin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000351176
REGON
30138012000000
NIP
665-29-41-335
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji w zakresie równego traktowania oraz równości szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie obywatelskim.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności m.in. w zakresie: upowszechniania i ochrony praw kobiet, wspierania ich społecznej aktywności i rozwoju psychofizycznego, równych praw kobiet i mężczyzn, zwalczania wszelkich form dyskryminacji,przeciwdziałania przemocy i innym patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej i promowania udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
W obszarze zainteresowań stowarzyszenia leży również ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja i wychowanie, upowszechnianie kultury, sztuki, kultury fizycznej i sportu.

Działalność stowarzyszenia adresowana jest do ogółu społeczności poprzez: inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji oraz integracji zawodowej i społecznej kobiet oraz propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn.

Cele osiągane są przez:

  • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, promocyjnej, badawczej i wydawniczej,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • realizowanie środowiskowych programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia kobiet i ich otoczenia oraz profilaktyki uzależnień,
  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz poradnictwo prawne i zawodowe, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • prowadzenie programów osłonowych dla osób zagrożonych bezrobociem i bezdomnością,
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej