Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 877 15 10
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Ulica
Juszczyn 542b
Kod pocztowy
34-231
Miejscowość
Juszczyn
Województwo
małopolskie
Powiat
suski
Gmina
Maków Podhalański
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Obiekty PSONI Koło w Zawoi są w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000336571
REGON
12103837400000
NIP
5521575591
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przemieniać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi różnorodne formy pomocy rodzicom w szczególności:

  • grupy samopomocowe
  • grupy wsparcia
  • usługi wspomagające rodzinę w spełnieniu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nią, również w sytuacjach kryzysowych
  • informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków.

Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Bogusława Strzebońska, Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Sitarz, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Angelina Frosztęga, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Iwona Latoń, Skarbnik Zarządu
Monika Uczniak - Gałka , Sekretarz Zarządu
Małgorzata Sitarz , Pełnomocnik Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
07879900010020020005340001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej