Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja INTEGRO
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 107 576
Adres rejestrowy
Ulica
Matki Ewy 1
Kod pocztowy
41-923
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000357324
REGON
24162347300000
NIP
626-29-73-623
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem Fundacji INTEGRO jest udzielanie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom. Dla realizacji tego celu Fundacja organizuje i prowadzi działania edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów. W szczególności cele Fundacji dotyczą pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu:
a. bezdomności
b. ubóstwa
c. sieroctwa
d. bezrobocia i zagrożenia utraty pracy
e. niepełnosprawności
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby
g. przemocy w rodzinie
h. pokrzywdzenia przestępstwem
i. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
j. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
k. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
l. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
m. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z placówek penitencjarnych
n. trudności w przystosowaniu do życia społecznego osób, które weszły w konflikt z prawem
o. alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień
p. zaburzeń psychicznych o różnej etiologii
q. zagrożenia patologią społeczną
r. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
s. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  1. Promowanie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej rozumianej w kategoriach jednostki, ale także w aspekcie ogólnospołecznym między innymi poprzez inicjowanie działań mających na celu propagowaniu i wdrażaniu zasady równych szans w tym równości płci.
  2. Propagowanie idei i dzieła Matki Ewy von Tiele Winckler z Miechowic.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej