Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja INTEGRO
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 107 576
Adres rejestrowy
Ulica
Matki Ewy 1
Kod pocztowy
41-923
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000357324
REGON
24162347300000
NIP
6262973623
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem Fundacji INTEGRO jest udzielanie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom. Dla realizacji tego celu Fundacja organizuje i prowadzi działania edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów. W szczególności cele Fundacji dotyczą pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu:
a. bezdomności
b. ubóstwa
c. sieroctwa
d. bezrobocia i zagrożenia utraty pracy
e. niepełnosprawności
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby
g. przemocy w rodzinie
h. pokrzywdzenia przestępstwem
i. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
j. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
k. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
l. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
m. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z placówek penitencjarnych
n. trudności w przystosowaniu do życia społecznego osób, które weszły w konflikt z prawem
o. alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień
p. zaburzeń psychicznych o różnej etiologii
q. zagrożenia patologią społeczną
r. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
s. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  1. Promowanie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej rozumianej w kategoriach jednostki, ale także w aspekcie ogólnospołecznym między innymi poprzez inicjowanie działań mających na celu propagowaniu i wdrażaniu zasady równych szans w tym równości płci.
  2. Propagowanie idei i dzieła Matki Ewy von Tiele Winckler z Miechowic.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej