Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Federacja Gospodarki Nieruchomościami
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
40-014
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000335201
REGON
24128276000000
NIP
634-27-22-975
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do celów federacji należy: a. Działanie na rzecz rozwoju zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, b. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, c. Tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, d. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, e. Doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób fizycznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, f. Organizowanie między stowarzyszeniowych działań dot. formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, jak i również kontroli ich przestrzegania, g. Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych na forum międzynarodowym, h. Podjęcie działań umożliwiających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, i. Działanie na rzecz wzmacniania zrzeszonych, w szczególności regionalnych stowarzyszeń, j. Działanie na rzecz standaryzacji usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, k. Działanie na rzecz rozwoju umiejętności doradczych wśród osób związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej