Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Nowe Monasterzysko 10
Kod pocztowy
14-420
Miejscowość
Nowe Monasterzysko
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
Gmina
Młynary
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000332916
REGON
28044018200000
NIP
578-30-62-645
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zwiększenie atrakcyjności i dostępności wsi Nowe Monasterzysko, w tym:
  1.1. zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  1.2. zachowanie walorów przyrodniczych,
  1.3. poprawa walorów turystycznych,
  1.4. ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 2. rozwój społeczności lokalnej wsi Nowe Monasterzysko ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych, w tym:
  2.1. integracja społeczności lokalnej,
  2.2. inicjowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, w tym działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane,
  2.3. wspieranie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia oraz doskonalenia zawodowego mieszkańców,
  2.4. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, wystaw, imprez sportowo-rekreacyjnych, wspólnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.
 2. Stworzenie i organizację świetlicy wiejskiej.
 3. Współpracę z osobami, instytucjami oraz Stowarzyszeniami o podobnych celach działania, w tym również współpracę transgraniczną.
 4. Występowanie z wnioskami, projektami na zadania celowe do różnych instytucji, fundacji i innych organizacji krajowych i zagranicznych.
 5. Poznawanie i rozpowszechnianie historii wsi i regionu.
 6. Promocję walorów kulturowych i przyrodniczych wsi w regionie i kraju.
 7. Udział w lokalnych i regionalnych inicjatywach na rzecz rozwoju turystyki.
 8. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 9. Tworzenie infrastruktury społecznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.
 10. Wsparcie i promocję przedsięwzięć agroturystycznych.
 11. Udział w tworzeniu lepszych warunków życia mieszkańców, w tym budowie infrastruktury lokalnej.
 12. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej