Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Związek Stowarzyszeń "Wspólny Szlak"
Kontakt
Telefon
17 853 27 24
Adres rejestrowy
Ulica
Leona Kruczkowskiego 26 lok. 6
Kod pocztowy
35-211
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000329841
REGON
18043236900000
NIP
813-36-04-971
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wsparcie rozwoju potencjału wiejskich organizacji pozarządowych oraz organizacji z terenów miast do 25. tys. mieszkańców. 2. Rozwój obszarów wiejskich i ich mieszkańców. 3. Wsparcie rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich. 4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz budowania partnerstw. 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 6. Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy na terenach wiejskich. 7. Promocja obszarów wiejskich. 8. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenach wiejskich. 9. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego terenów wiejskich. 10. Promocja i wsparcie kultury, sztuki na terenach wiejskich oraz ochrona dóbr kultury i tradycji. 11. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. 12. Poprawa sytuacji rodzin i osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, w tym osób niepełnosprawnych będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 14. Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej