Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Wysoka w likwidacji

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Wysoka w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wysoka 6
Kod pocztowy
13-200
Miejscowość
Wysoka
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
działdowski
Gmina
Działdowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000330932
REGON
28040810300000
NIP
571-16-94-873
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia była działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Wysoka oraz rozwoju wsi, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1. Wspieranie i promocji wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego, 2. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, 3. Inicjowanie aktywności publicznej-integracja społeczności lokalnej, 4. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, 5. Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie, 6. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi, 7. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości, 8. Wspieranie inicjatyw ograniczających bezrobocie, 9. Sprzyjanie przedsięwzięciom na rzecz restrukturyzacji i modernizacji wsi i rolnictwa, 10. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców, 11. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, 12. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców, 13. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, 14. Promowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 15. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 16. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, 17. Ochrony i promocji zdrowia, 18. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 20. Ratownictwa przedmedycznego i ochrony zdrowia, 21. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej